Aplikacja MPT Taxi w Google Play

Aplikacja MPT Taxi w App Store

Ochrona danych osobowych w MPT Sp. z o.o.

Informujemy, że w wyniku połączenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe sp. z o.o. w Warszawie (MPT sp. z o.o.) ze spółką Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. w Warszawie (MZA sp. z o.o.) w trybie łączenia przez przejęcie w sposób przewidziany art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, spółka MZA sp. z o.o. na mocy art 494 kodeksu spółek handlowych wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego administratora (MPT sp. z o.o.). Tym samym MZA sp. z o.o. stała się administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Cele przetwarzania danych osobowych pozostają bez zmian. Aktualny adres e-mail wyznaczonego inspektora ochrony danych to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

RODO - jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdzie w życie 25 maja 2018 roku.

Dlatego chcielibyśmy poinformować naszych Klientów, o przysługujących im prawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez MPT sp. z o.o.

Dane osobowe – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W naszym przypadku dane jakie otrzymujemy od Państwa to przeważnie: imię i nazwisko, numer telefonu i adres podstawienia Taksówki.

Administratorem Państwa danych są Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych pisemnie pod adresem ul. Włościańska 52, 01-710, lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane potrzebne są nam w celu realizacji usługi taksówkowej, którą nam Państwo zlecacie.

Okres ich przetwarzania przez MPT wynika zwykle z okresu trwania zlecenia (umowy), zewnętrznych wymogów prawnych np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych, okresu przedawnienia roszczeń, a także regulacji pozwalających zapewnić bieżące działanie MPT np. rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących zlecenia.

Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.

Zgodnie z RODO, MPT może przekazywać Państwa dane współpracującym z nami dostawcom usług informatycznych, systemów księgowych, czy też przy potencjalnych procesach odzyskiwania należności.

Macie Państwo prawo do uzyskania od MPT informacji dotyczących swoich danych oraz ich kopii. Możecie Państwo zażądać od nas usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz przeniesienia ich do innego podmiotu.

W każdym momencie możecie Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda.

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a jeśli coś Państwa zaniepokoi, możecie Państwo złożyć skargę do organy nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Główną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność ich przetwarzania w ramach realizacji usługi taksówkowej. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak skutkiem niewyrażenia zgody będzie brak możliwości złożenia zamówienia za pomocą Automatyki Przyjmowania Zleceń (APZ) – Systemu, który, odbiera Twoje połączenie i wita Cię. Jeżeli dzwonisz z telefonu komórkowego przedstawia Ci 3 ostatnie adresy, pod które zamówione były taksówki, jeżeli dzwonisz z telefonu stacjonarnego 1 ostatni adres.
Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku niezbędności danych do wykonania realizacji zlecenia - przez czas jego wykonywania, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.