Aplikacja MPT Taxi w Google Play

Aplikacja MPT Taxi w App Store

Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego sięga 1951 r., kiedy utworzona została państwowa firma, która miała zapewnić mieszkańcom Warszawy indywidualną komunikację taksówkami. MPT będące do 1990 r. przedsiębiorstwem państwowym, zostało w wyniku procesu komercjalizacji na podstawie Uchwały Rady Warszawy Nr XIV/87/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należącą do Związku Dzielnic – Gmin Warszawy. W dniu 17 kwietnia 2002 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe sp. z o.o. zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  pod nr KRS 0000101427.

MPT sp. z o.o. stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy a jej władzami są:

  • Zgromadzenie Wspólników (100% udziałów posiada Miasto Stołeczne Warszawa)
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 184B. MPT świadczy usługi taksówkowe. Działalność Spółki jest oparta na współpracy z zawodowymi kierowcami taxi, świadczącymi usługi przewozowe na podstawie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

W trosce o stałe doskonalenie jakości świadczonych usług w zakresie przewozów taksówkowych w 2006 uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością. Obecnie certyfikat zgodny jest z normą  ISO  9001 : 2015.

Co roku przeprowadzane są audyty sprawdzające potwierdzane kolejnymi certyfikatami.

certyfikat j. polski
certyfikat j. angielski