Aplikacja MPT Taxi w Google Play

Aplikacja MPT Taxi w App Store

W ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy znaczny wzrost przypadków zachorowań na koronawirusa (SARS-CoV-2), który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. W związku z panującą sytuacją oraz troską o wszystkich obywateli zwracamy się z prośbą o przestrzeganie zaleceń wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

MPT Taxi Warszawa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim kierowcom oraz podróżującym pasażerom. Mając to na uwadze, wprowadziliśmy odpowiednie środki zapobiegawcze.

Wszyscy kierowcy otrzymali:

·         zalecenia GIS dotyczące przestrzegania zasad higieny,

·         zakaz opuszczania pojazdu na miejscach postojowych,

·         zakaz bezpośredniego kontaktowania się z pozostałymi współpracownikami, a w przypadku zaistnienia konieczności opuszczenia pojazdu polecenie zachowania tzw. bezpiecznej odległości.

Ponadto:

·         zarekomendowano stosowanie płatności kartą lub aplikacją,

·         zalecono dezynfekcję wszystkich punktów stycznych z klientem, np. klamek i terminali płatniczych.

 

Sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy, jest wyjątkowa, dlatego apelujemy o ograniczenie do minimum wychodzenia z domu, by zminimalizować ryzyko zakażenia. W tym czasie powinniśmy unikać dużych skupisk ludzi i przebywać w miejscach publicznych tylko w przypadku, gdy jest to konieczne. Jeżeli zajdzie potrzeba przemieszczenia się, najlepszym sposobem jest skorzystanie z taksówki.

Należy również zadbać o właściwą higienę osobistą. Wirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego ważne jest częste mycie rąk oraz używanie środków antybakteryjnych.

Poniżej przypominamy zalecenia wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, informujące o tym, jak zapobiegać zakażeniu przez nowego koronawirusa.

·         często myj ręce, używając mydła i wody,

·         kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos, najlepiej chusteczką jednorazową lub łokciem,

·         zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają,

·         jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

 

Jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych, dlatego apelujemy o racjonalne oraz odpowiedzialne zachowanie się.