Aplikacja MPT Taxi w Google Play

Aplikacja MPT Taxi w App Store

Drodzy Kierowcy,

Informujemy, że po uwzględnieniu wniosków ze spotkań z Kierowcami i Związkami Zawodowymi, iTaxi dokonało zmiany w ofercie współpracy dla Kierowców MPT.

Zmieniona oferta obejmuje dodatkowo:

  • utrzymanie dostępu do Miejsc Postojowych MPT w systemie OPST 
  • możliwość realizacji wszystkich kursów dla Klientów indywidualnych według taksometru bez rabatowania stawki 3zł/km
  • możliwość testowej obsługi wszystkich zleceń aplikacji iTaxi do końca października 2021r. bez prowizji za zlecenia oraz bez opłat za odjazdy z wszystkich miejsc postojowych iTaxi

W związku z podpisaniem umowy ostatecznej pomiędzy MZA i iTaxi, w dniach 14-15-16 września (w godz. 10:00-14:00) w biurze obsługi Kierowców MPT odbywać się będzie podpisywanie cesji umów dla wszystkich Kierowców MPT pragnących kontynuować współpracę i obsługę zleceń MPT w systemie OPST obsługiwanym przez iTaxi.  

Kierowcy będą umawiani na spotkania przez naszą centralę według numerów radiowych.  

Zawieranie umów dotyczących rozszerzenia współpracy i testowej obsługi zleceń aplikacji iTaxi odbywa się w biurze iTaxi na ul.Przasnyskiej 6b. od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-16:00


Szczegóły oferty itaxi: www.portalkierowcy.itaxi.pl/ofertaMPT